Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Co Zarząd powinien wiedzieć o instrumentach walutowych

Data:
17.03.2009, 09:00 - 17:00

Lokalizacja:
Warszawa

BDO Numerica, dr Kristof Zorde, dr Andre Helin, Andrzej Dmowski (semianrium dla Członków Zarz?du-niefinansistów)