Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Długo oczekiwana nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne. Na czym polega jej doniosłość dla dłużników, wierzycieli i doradców w środowisku biznesowym?

Data:
23.09.2015, 09:00 - 11:00

Lokalizacja:
Warszawa

Zapraszamy na śniadanie tematyczne poświęcone zmianom w prawie restrukturyzacyjnym. Spotkanie organizowane jest we wspólpracy z Wydziałem Handlowym Ambasady Austrii i odbędzie się w dn. 23 września. Partnerem merytorycznym spotkania jest kancelaria Wolf Theiss.


Od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie większość przepisów nowej ustawy. Nacisk zostanie położony na analizę nowego prawa w zakresie ochrony oraz zwiększenia praw wierzycieli w porównaniu z obecnym stanem prawnym. Ponadto analizie zostanie poddane ukierunkowanie nowej ustawy na zwiększenie szans utrzymania się na rynku przedsiębiorstw, które popadły w tarapaty finansowe.


Na spotkaniu zostaną omówione najistotniejsze zmiany wprowadzone nowymi przepisami dotyczące:
– wprowadzenia nowych postępowań restrukturyzacyjnych,
– nowej definicji niewypłacalności,
– procedur zapewniających wpływ wierzycieli na przebieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego,
– zawarcia układu restrukturyzacyjnego z największymi wierzycielami bez potrzeby angażowania pozostałych wierzycieli,
– przygotowanej likwidacji (pre-pack) polegającej na sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego,
– ograniczenia uprzywilejowania należności publicznoprawnych w postępowaniu upadłościowym,
– utworzenia nowej platformy internetowej, Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości,
– ułatwień przy zgłoszeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, np. możliwości dokonania zgłoszenia wierzytelności w formie elektronicznej.


Wiecej informacji znajdą Państwo w zaproszeniu poniżej.  


Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do 17 września, zgodnie z informacją w zaproszeniu.