Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Finance & Tax Forum: Regulacje w obszarze ESG – wyzwania, ryzyka, obowiązki, strategie.

Data:
25.01.2022, 11:00 - 12:00

Lokalizacja:
Online

Polsko – Szwajcarska Izba Gospodarcza oraz Kancelaria Hoogells mają przyjemność zaprosić Państwa na webinarium organizowane w dniu 25.01.2022 (w godz. 11:00 – 12:00) pt. „Regulacje w obszarze ESG – wyzwania, ryzyka, obowiązki, strategie.

Webinarium zostanie przeprowadzone w języku polskim – serdecznie Państwa zapraszamy do rejestracji pod poniższym linkiem:

REJESTRACJA

Webinarium poprowadzi Mirosław Metych, Partner, Head of M&A, Hoogells, który przybliży Państwu m.in. następującą problematykę:

  1. Taksonomia UE - Rozporządzenie (2020/852) w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje oraz akty delegowane – wyzwania i obowiązki związane z prawidłową klasyfikacją działalności (oraz inwestycji) z perspektywy zrównoważonego rozwoju.

  2. Raportowanie niefinansowe (m.in. obowiązki w 2022 r.) oraz rozszerzenie obowiązków raportowych zgodnie z projektem CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) mającą zastąpić NFRD (dyrektywę 2014/95 dotyczącą ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy).

  3. Obowiązki wynikające z Rozporządzenia (2019/2088) w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR - Regulation on sustainability‐related disclosures) oraz projektu RTS (Regulatory Technical Standards) do ww. SFDR.

  4. Strategia ESG i jej oddziaływanie na obszar transakcyjny (w tym M&A) – wpływ na zakres badania due diligence, wysokość wycen, strukturę portfela.

  5. Wybrane instrumenty finansowania zrównoważonego – standardy ICMA (green bonds, social bonds, sustainable bonds, sustainability-linked bonds).

  6. Dalsze projektowane zmiany w obszarze regulacji ESG – m.in. tzw. pakiet kwietniowy oraz lipcowy (2021), w tym propozycja KE dotycząca rozporządzenia w sprawie dobrowolnego europejskiego standardu zielonych obligacji - European Green Bond Standard (EUGBS).

  7. Wpływ strategii ESG na rynek inwestycyjny (Investment Funds, PE, VC – EuVECA).