Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Kierunki zmian w prawie zamówień publicznych

Data:
05.11.2009, 09:00 - 17:00

Lokalizacja:
Warszawa

kancelaria Salans