Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Marketing-Forum (CMO-Forum)

Data:
25.11.2014, 09:00 - 17:00

Lokalizacja:
Warszawa

CMO-Forum pomyślane jest jako platforma wymiany doświadczeń między osobami odpowiedzialnymi za marketing w firmach zrzeszonych i ma podobną formułę do odbywających się w Izbie od kilku lat CEO/CFO oraz HR-Forum.


Pierwsze Marketing-Forum odbędzie się 25 listopada w Warszawie, temat spotkania: Marketing Automation. Jak połączyć sprzedaż z marketingiem?