Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Perspektywa Unijna 2014-2020 dla Polski

Data:
18.11.2014, 09:00 - 17:00

Lokalizacja:
Warszawa

Polska jest największym beneficjentem środków unijnych ze wszystkich krajów członkowskich – budżet na lata 2014-2020 ustalony został na poziomie 82,5 mld EUR.


W przyszłej perspektywie finansowej możliwe będzie sfinansowanie szerokiego spektrum projektów, w tym: innowacyjnych projektów inwestycyjnych, projektów z dziedziny B+R, zakupu infrastruktury badawczej, jak również inwestycji z zakresu ochrony środowiska czy odnawialnych źródeł energii. Przewidywany termin rozpoczęcia pierwszych naborów to początek 2015 roku. Tym samym koniec 2014 r. jest okresem, w którym przedsiębiorcy powinni zacząć przygotowywać projekty do ubiegania się o pomoc publiczną.