Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Polsko-Szwajcarskie Forum Gospodarcze

Data:
27.01.2014, 09:00 - 17:00

Lokalizacja:
Warszawa