Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Skarbu, Adamem Leszkiewiczem

Data:
07.12.2011, 09:00 - 17:00

Lokalizacja:
Warszawa