Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Świadczenia pozapłacowe – korzyści i skutki dla pracodawców i pracowników

Data:
25.03.2010, 09:00 - 17:00

Lokalizacja:
Warszawa