Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Transfer praw autorskich do kodów źródłowych w umowach IT

Data:
17.01.2023, 11:00 - 12:30

Lokalizacja:
Kancelaria JDP, Bud. North Gate, ul. Bonifraterska 17, Warszawa