Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Walne Zgromadzenie

Data:
22.06.2017, 10:45 - 14:00

Lokalizacja:
Warszawa

Zapraszamy firmy zrzeszone w Polsko-Szwajcarskiej Izbie Gospodarczej na XIX Walne Zgromadzenie. Spotkanie odbędzie się w nowej siedzibie firmy Credit Suisse (ul. Pereca 1).


Program spotkania:


10:45 – 11:00    Rejestracja i kawa powitalna
11:00 – 11:10    Słowo wstępne, Andrej Motyl, Ambasador Szwajcarii
11:10 – 11:30    Prezentacja, Credit Suisse Poland
Aneta Kocemba, Head of Credit Suisse Warsaw
Konrad Kompa, Head of UK Investment Banking CRO Poland BDC
Globalna Bankowość „Made in Poland” – perspektywy Credit Suisse Poland
11:30 – 13:00    Walne Zgromadzenie


Porządek obrad
1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Izby
2.    Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Izby w roku 2016
3.    Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu
4.    Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Izby
5.    Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu
6.    Przedstawienie programu działalności i budżetu na rok 2017
7.    Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
8.    Wolne wnioski


13:00 – 13:15   Zwiedzanie biura Credit Suisse
13:15               Lunch, bufet


Prosimy o potwierdzenie udziału do 14 czerwca 2017 na adres swisschamber@swisschamber.pl.