Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Wysokie kary nakładane na przedsiębiorców przez Prezesa UOKiK.

Data:
06.12.2007, 09:00 - 17:00

Lokalizacja:
Warszawa

White & Case