Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Zmiany Kodeksu Spółek Handlowych w 2009 roku

Data:
26.02.2009, 09:00 - 17:00

Lokalizacja:
Warszawa

kancelaria GLN