Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza

Ankieta zadowolenia z członkostwa

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej została przeprowadzona ankieta zadowolenia z członkostwa. 96% z Państwa poleciłoby innej firmie współpracę z nami. Wynik ten warto uzupełnić Państwa oceną współpracy z Izbą. Aż 75% ankietowanych ocenia ją na 5 możliwych gwiazdek, kolejne 15,4% przypada na 4 gwiazdki. W porównaniu z rokiem ubiegłym wynik ten wypada bardzo korzystanie – w 2018 roku 60% biorących udział w badaniu oceniło współpracę z Izbą na 5 gwiazdek, natomiast 35% przyznało 4 gwiazdki.

Spotkanie Noworoczne i Fora (CEO, CFO, CMO, HR Forum) to typy imprez, które cieszą się największą popularnością i są najlepiej oceniane – odpowiednio 62% i 71% ankietowanych, którzy uczestniczą w tych spotkaniach,  ocenia ja na pięć gwiazdek. Kolejne popularne formaty to śniadania tematyczne, Economic Outlook oraz Polish-Swiss Innovation Day. Wysoko została również oceniona ankieta Human Capital Practices Survey – inicjatywa, którą podjęliśmy w ubiegłym roku.

Komunikacja z Izbą również została oceniona wyżej niż w poprzedniej edycji ankiety. Aż 81% oceniło komunikację jako bardzo dobrą, natomiast 13,5% jako dobrą. W poprzedniej edycji  67% oceniło komunikację z nami jako bardzo dobrą, a 27% jako dobrą. Naszym najpopularniejszym kanałem komunikacji pozostaje niezmiennie newsletter, na drugim miejscu natomiast jest strona internetowa. Rosnącą popularnością cieszy się nasz profil na LinkedIn, a jego skuteczność wzrosła aż o 10 punktów procentowych w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Ostatnie pytanie dotyczyło natomiast naszych propozycji wzbogacenia oferty Izby. Najchętniej głosowali Państwo na cykliczne spotkania networkingowe przedstawiające nowych członków. Wśród kolejnych inicjatyw znajduje się współpraca z organizacjami takimi jak Fundacja DigitalPoland, ABSL, Aspire, pomoc w nawiązywaniu kontaktów start-upom w przedsiębiorstwami, które są nimi zainteresowane, a także utworzenie siatki przedstawicieli regionalnych.

W ankiecie w 2018 r. wzięło udział 49 przedstawicieli naszych firm członkowskich, natomiast w roku 2019 r. 52 osoby.