Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza
BALAJCZA Linguistic Services

Warsztaty online z BALAJCZA – „Jak obce stało się nasze – zapożyczenia w języku polskim”

Wtorek, 24 maja 2022 r.

godz. 11:00-12:00

Zapożyczenie językowe, inaczej pożyczka lub wyraz obcy, to element językowy zaczerpnięty z języka obcego, który zadomowił się w mniejszym lub większym stopniu jako element języka rodzimego. Pojęcia tego używa się w opozycji do słownictwa rodzimego. Mianem pożyczek określa się wszystkie obce w strukturze danego języka wyrazy, zwroty, typy derywatów, formy fleksyjne, konstrukcje składniowe, związki frazeologiczne.

Podczas warsztatów omówimy:

  • popularne anglicyzmy
  • słowa, które wydają się rodzime, a pochodzą z innych języków
  • jak zapożyczenia i ich używanie wpływają na komunikację między pokoleniami

Spotkanie poprowadzi pani Olga Marek-Kostrzewska, nauczycielka języka polskiego w szkole Lingua Polonica, zawodowo również specjalistka ds. marketingu i PR. Swoje doświadczenie budowała w takich firmach jak Benefit Systems oraz na licznych konferencjach marketingowych.

Spotkanie zostanie przeprowadzone w języku polskim.

W celu potwierdzenia obecności prosimy o kontakt:

spotkania@balajcza.pl
Timea Balajcza, tel.: +48 601 913 446

  • Zapisując się na webinar, zgadzasz się na przesłanie informacji marketingowych od BALAJCZA sp. z o.o. i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką ochrony danych osobowych zamieszczoną na stronie balajcza.pl.
  • Informujemy, iż udział w „Śniadaniach online z BALAJCZA” oraz „Warsztatach online z BALAJCZA” jest tożsamy z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i rozpowszechnienie przez organizatora, czyli BALAJCZA sp. z o.o. (KRS 0000659805), wizerunku osób uczestniczących w „Śniadaniach online z BALAJCZA” oraz „Warsztatach online z BALAJCZA”, przewidzianej w art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.