Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Wyniki ankiety dot. wzrostu wynagrodzeń w 2023/2024

Zapraszamy  do zapoznania się z wynikami ankiety dot. wzrostu wynagrodzeń w firmach członkowskich w 2023/24 roku.
Badanie zostało zrealizowane w lipcu 2023, wzięły w nim udział 53 firmy.

Wyniki dostępne są pod linkiem: WYNIKI