Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza


Data:
02.09.2015, 09:00 - 15:00
http://www.sz.ch/xml_1/internet/de/intro.cfm
http://
http://www.s-ge.com/en
http://www.absl.pl/pl/home
http://ictswitzerland.ch/
http://www.healthtech.ch/
http://www.luxoft.com/
https://www.pgs-soft.com/pl/
http://
http://www.sppswitzerland.com/

Polish-Swiss ICT-Sector Meeting

Spotkanie mialo na celu umożliwienie kontaktu oraz wymianę doświadczeń między polskim i szwajcarskim sektorem technologii informacyjnych (ICT).

Spotkanie składalo się z następujących częsci:

Prezentacje:
– «The ICT Market in Switzerland: What to expect» Nils Braun, Institut für Wirtschaftsstudien Basel (IWSB) for ICTswitzerland (prezentacja do pobrania)
– «The ICT Market in Poland: What to expect» Dariusz Brzeziński, Apax Consulting Group (prezentacja do pobrania)
– «Swiss Open Source Security Software for the World Market», Andreas Steffen, Institute for Internet Technologies and Applications, HSR Hochschule für Technik Rapperswil (prezentacja do pobrania)
– «DevOps – the Agile Successor? The benefits and caveats of Continuous Delivery – stories from the field», Krzysztof Rolak, PGS Software

Speed Business Meetings

Case studies
– «Creativity, Commitment and Relationships – A story of the fastestgrowing SWiss IT company in Poland», Wojciech Mach, Luxoft Poland (prezentacja do pobrania)
– Anna Pruska & Ralph Hudler, Comarch Swiss AG (Anna Pruska, prezentacja do pobrania) / (Ralph Hudler, prezentacja do pobrania)
– Reto Tobler, Credit Suisse AG
– «In a nutshell: Five reasons to grow in Switzerland and five reasons to grow with Polish ICT-partners», Agata Tomczak, Dreberis AG

Dyskusja Panelowa – moderacja: Paweł Panczyj (ABSL) i Andreas Kaelin (ICTswitzerland)
Swiss-Polish Cooperation in the ICT-Sector – Challenges & Opportunities
– Anna Pruska, Comarch Swiss AG
– Reto Tobler, Credit Suisse AG
– Wojciech Mach, Luxoft Poland
– Rolf Bühler, Greater Zürich Area
– Agata Tomczak, Dreberis AG

Więcej informacji o programie oraz referentach dostępnych jest pod linkiem www.swisschamber.pl_ICTMeeting_Booklet.pdf

Dziękujemy partnerom wydarzenia za wspólpracę. Dziękujemy sponsorom za wsparcie finansowe spotkania.

Do pobrania:

1441887384Brzezinski_APAX_ Prezentacja ICT_ver3.pdf
1441887462Steffen_HSR_Polish_Swiss_ICT.pdf
1441887528Mach_LuxofICT_Conf_Swiss-Pol.pdf
1441959818Meeting_ICTswitzerland_Nils Braun.pdf