Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Fundacja Otwarty Dialog

Fundacja Otwarty Dialog (ODF) powstała w Polsce w 2009 roku z inicjatywy ukraińskiej studentki i działaczki obywatelskiej Lyudmyly Kozlovskiej (obecnie sprawującej funkcję prezeski Fundacji). Od momentu założenia, cele statutowe Fundacji obejmują ochronę praw człowieka, demokracji i praworządności na obszarze postsowieckim.

Obecnie Fundacja aktywnie działa na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy oraz obywateli Ukrainy, którzy pozostali w objętym wojną kraju.

Działania fundacji są szeroko zakrojone. Wolontariusze podzieleni są na grupy, które realizują ściśle określone zadania np. łączenie potrzebujących z dostępnymi lokalami, research i zakup środków ochrony życia i materiałów opatrunkowych, transport do Ukrainy, opieka psychologiczna, tłumaczenia itp.

Oto, jak możesz włączyć się w działania fundacji. Fundacja prosi o rozpowszechnianie poniższych linków w social media, zwłaszcza wśród obywateli Ukrainy przebywających w swoim kraju.

Formularze są w 4 językach.

➡️Tu link do formularza, pod którym uchodźcy z Ukrainy mogą zgłosić swoje potrzeby dot. transportu, mieszkania, pomocy rzeczowej czy medycznej itp.

https://forms.gle/VqZekCXcThQsokwz7

➡️Tu link do formularza, pod którym Polacy oraz obywatele innych Państw mogą zgłosić, w jakim zakresie oferują pomoc:

https://forms.gle/GhYexLUfxd5wFG8t8

Jeśli chcesz wesprzeć działania Fundacji finansowo, prosimy o wpłaty na poniższą zrzutkę:
www.zrzutka.pl/z/pomoc-ukrainie

Prosimy udostępnijcie wśród znajomych, a w szczególności tych, którzy jeszcze są po stronie ukraińskiej i czekają na przejściu. Niech wiedzą, że czekamy tu na nich z otwartymi rękami.

 

Dane kontaktowe Fundacji Otwarty Dialog:

https://odfoundation.eu/

Fundacja Otwarty Dialog

ul. Pirenejska 2C, 01-493 Warszawa
odfoundation@odfoundation.eu

NIP: 712-320-60-33
REGON: 060615226
KRS: 0000353754

Poszukiwani wolontariusze do działań na granicy polsko – ukraińskiej.
Poszukiwani wolontariusze do grupy zadaniowej “Transport z granicy”
Poszukiwani wolontariusze do opracowywania baz danych
Poszukiwani wolontariusze do łączenia uchodźców z osobami oferującymi mieszkanie