Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Fundacja Szczęśliwej Drogi

 

Towarzyszymy młodzieży z domów dziecka w drodze do szczęśliwej dorosłości.
Pomagamy im dostrzec swoją wartość i sięgać po marzenia,
tak, by stali się odpowiedzialni za siebie i innych.

Misja Fundacji Szczęśliwej Drogi

 

Wspieramy młodych ludzi opuszczających placówkę opiekuńczą w rozpoczęciu dorosłego i odpowiedzialnego życia. Wiemy z jakimi problemami borykają się ci młodzi, ale przecież już dorośli ludzie. Niewielu z nich dobrze radzi sobie w życiu. Chcemy, żeby to się zmieniło, dlatego założyliśmy Fundację Szczęśliwej Drogi.

Stawiamy sobie za cel nauczenie młodzieży konkretnych umiejętności i kompetencji, które pozwolą im w przyszłości prowadzić własne gospodarstwo domowe. Uczymy dzieciaki zarządzać domowym budżetem, podejmować decyzje, pewnie poruszać się w ekonomiczno-prawnym otoczeniu i uczestniczyć w życiu społeczno-kulturalnym.

Wiemy, że najlepszą metodą nauki tych umiejętności są warsztaty i praktyczne ćwiczenia. Wiemy też, że ci młodzi ludzie potrzebują wsparcia mądrych dorosłych. Dlatego w programie naszej fundacji bardzo ważne miejsce zajmują Asystenci Usamodzielniania, którzy potrafią pokierować naukowym, osobistym i społecznym rozwojem człowieka, trafnie rozpoznając jego potencjał.

Chcemy, żeby ci młodzi ludzie byli silni i potrafili odpowiedzialnie i świadomie korzystać z wolności i odnajdywali radość z kierowania własnym życiem.

Więcej informacji na temat fundacji: szczesliwejdrogi.org

Fundacja Szczęśliwej Drogi
al. Jerozolimskie 113/115
02-017 Warszawa

Tel: 533 801 037
KRS: 0000588722

mBank: 73114020040000340275964920
NIP: 1231307213, REGON: 363140292
E-mail: biuro@szczesliwejdrogi.org

 

Diagnostyczno-rozwojowy obóz dla młodzieży z domów dziecka
Remont na start! Remonty mieszkań dla młodych mam opuszczających domy dziecka
Stała współpraca z fundacją