Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Fundacja Hearty

MISJA: Chcemy zapewnić edukację przyszłości i dostęp do rynku pracy każdej młodej osobie.

WIZJA: Marzymy o świecie, w którym każdy młody człowiek czuje swoją sprawczość i ma szansę na pracę w zawodach przyszłości.

CEL: Zniwelować zjawisko wykluczenia zawodowego i społecznego dzieci oraz młodzieży.

O FUNDACJI:

Hearty wspiera dzieci i młodzież w sposób holistyczny. W zgodzie z tą ideą realizowana jest Serdeczna Ścieżka Rozwoju. Jej pierwszym etapem jest badanie potrzeb dzieci i młodzieży. W oparciu o wiedzę psychologiczną oraz rozmowy z opiekunami i najmłodszymi uzyskuje się szeroką bazę informacji. To na jej podstawie projektowany jest indywidualny program rozwoju. Dzięki temu podopieczni Fundacji mogą odkryć swój potencjał zawodowy, doskonalić się oraz poszerzać zainteresowania. Wszystkie etapy Serdecznej Ścieżki Rozwoju są na bieżąco analizowane. Dlatego holistyczne działania Hearty są długotrwałe i realnie pomagają najmłodszym.

Aby włączyć młode osoby w świat zawodów przyszłości, Fundacja projektuje i prowadzi programy edukacyjne wspólnie z biznesem. Prezesi, menedżerowie oraz pracownicy polskich i zagranicznych firm regularnie okazują swoje wsparcie mentoringowe, w ramach oferowanych przez Hearty programów wolontariatu pracowniczego.

Silna kultura organizacyjna w Fundacji oparta jest o serdeczność, sprawczość i stałe relacje. To one łączą pracowników Hearty, podopiecznych i wolontariuszy ze świata biznesu w Serdeczną Społeczność.

Członkowie tej grupy wspierają się nawzajem w przekazywaniu kompetencji przyszłości: umiejętności cyfrowych, miękkich oraz nauce posługiwania się językami obcymi.

To dzięki wielkiemu zaangażowaniu wszystkich stron, podopieczna Julia odbyła staż w kancelarii prawnej i znalazła pierwszą pracę, a Jakub, fan gier komputerowych, rozpoczął naukę programowania.

Fundacja stale jest otwarta na nowe projekty, które mogą zmienić na lepsze świat młodzieży marzącej o lepszej przyszłości.

 

 

 

 

 

 

Akademia Młodego Przedsiębiorcy
Better Together
Future Innovators Academy
Yes I can